מערכת טיוב נתונים פרי פיתוחי


בשנים 2001-2003 פיתחתי מערכת טיוב נתונים, מבוססת על רעיון שגובש מאז 1998.

http://haephratimedia.wordpress.com/2010/12/20/data-tune/

http://datatune.wordpress.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s