כיצד לדעת אם חשבון הGMAIL שלך נפרץ


Security Questionמטרת המאמר לתאר דרך פשוטה ואמינה לזהות פריצה לחשבון GMAIL או לחליפין, לוודא שהכל בסדר. מדובר באופציה לא כל כך מתועדת, שבאמצעותה ניתן לקבל מידע שיש לו ערך רב במקרה זה.

G2

Gmail Screen

Advertisements

2 comments on “כיצד לדעת אם חשבון הGMAIL שלך נפרץ

  1. Pingback: הגנה על מסמכים עם סיסמה – האמנם? « מיכאל האפרתי

  2. Pingback: הגנה על מסמך באמצעות סיסמה - עד כמה זה יעיל ובטוח - Michael Haephrati מיכאל האפרתי

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s