אודות משפחת האפרתי

משפחת האפרתי

משפחת האפרתי: מיכאל האפרתי, רות האפרתי, דנה האפרתי, אמה האפרתי

מיכאל האפרתי ובתו אמה

מיכאל האפרתי ובתו אמה

רות ומיכאל האפרתי
רות ומיכאל האפרתי
משפחת האפרתי

משפחת האפרתי

דנה ואמה

דנה ואמה

משפחת האפרתי, חיה באושר, עם שתי הבנות: דנה ואמה, הכלבים: קטשופ, פנגי וג’ילו, והחתול פושקין.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s